به کانال خبری بازرگانی goal trade بپیوندید

نمایندگی های goal-trade

نشانی نام شعبه مدیریت تلفن
خ امام،کوی باشگاه ،الکتریکی ایوبی زنجان , ایوبی ,2433332109
خیابان طالقانی ،جنب بانک ملت،پلاک 760،یاورالکتریک اصفهان ,بخشی ,03132331356
چهارراه حافظ،کوچه شهریار2،پلاک33،فروشگاه لکسور اردبیل ,سیدعسکری ,04533244700
بلوار مدرس.صد متر بالاتر از پارک ملت.نبش کوچه سخاوت. پلاک 16. لکتریکی شهر چراغ قزوین ,ذوالقدر ,02833348129
خیابان امام،پشت ساختمان نور،گالری نور نجف آباد , نبیان ,03142618876
خیابان سرداران. مقابل بانک اقتصاد نوین. پ 19. الکتریکی یحیی زاده ارومیه ,یحیی زاده ,04432248467
بلوار سیدجمال ،چهارراه سازمان،الکتریکی صالحی بندرعباس ,صالحی ,07632248310
خیابان سعدی . الکتریکی نور آباده , فلاح ,07144336269
خیابان دوشهید. الکتریکی آل طاها اراک , آل طاها ,08632241455
کرمان-بلوار جهاد،20متری یاسین،نبش یاسین4،برق و صنعت کرمان کرمان ,شیخ اکبری ,03432430900
بلوار منتظرالقائم،ابتدای کوچه نصیری،کالای برق دشتی یزد , دشتی ,03536289367
پایین تر از چهار راه بازار. کوچه54. روبروی مجتمع بازار. ساختمان هادی.کالای برق هادی شهرکرد ,هادی ,03832279887
چهارراه فرهنگ- میدان ساعت- خ مسعود دهقان - الکتریکی غفوری قائمشهر ,غفوری ,42236441
شهرک صنعتی بابا طاهر. روبروی صنعت 23. زانوس نور نوشهر , زانوسی ,01152337519
میدان جمهوری.بلوار آزادی.فروشگاه برق پاسارگاد سمنان , اعوانی ,02333455006
خیابان انقلاب. فرعی 48. روبروی بانک صادرات شهرضا , عسگری ,03153504499
خیابان چالوس. مقابل باغ دریانی. جنب صندوق امام جعفر صادق. خیابان شیخ احمد کافی. مهتاب الکتریک کرج , سلیمانی ,02632241233
خیابان غفاری. بین مسلم و سعدی. جنب مسجد جامع اهواز ,سیاف ,06132234979
خیابان تختی. پاساژ تختی. برق سجاد رشت ,نظری ,01333234122
میدان جوانشیر. پیشگامان برق کرمانشاه ,امجدیان ,08337226646
خیابان دانشجو. پلاک 135 رفسنجان ,بشارت ,03434242094
میدان شهرداری.15متری مهرآیین.مقابل درب بازار امام.کالای برق نورسازان گرگان ,خرمی ,01732253131
خیابان قاآنی شمالی.نبش کوچه8. برق سپند شیراز ,جهانگیری ,0713235664
زنجان
مدیریت
, ایوبی
تلفن
,2433332109
نشانی
خ امام،کوی باشگاه ،الکتریکی ایوبی
اصفهان
مدیریت
,بخشی
تلفن
,03132331356
نشانی
خیابان طالقانی ،جنب بانک ملت،پلاک 760،یاورالکتریک
اردبیل
مدیریت
,سیدعسکری
تلفن
,04533244700
نشانی
چهارراه حافظ،کوچه شهریار2،پلاک33،فروشگاه لکسور
قزوین
مدیریت
,ذوالقدر
تلفن
,02833348129
نشانی
بلوار مدرس.صد متر بالاتر از پارک ملت.نبش کوچه سخاوت. پلاک 16. لکتریکی شهر چراغ
نجف آباد
مدیریت
, نبیان
تلفن
,03142618876
نشانی
خیابان امام،پشت ساختمان نور،گالری نور
ارومیه
مدیریت
,یحیی زاده
تلفن
,04432248467
نشانی
خیابان سرداران. مقابل بانک اقتصاد نوین. پ 19. الکتریکی یحیی زاده
بندرعباس
مدیریت
,صالحی
تلفن
,07632248310
نشانی
بلوار سیدجمال ،چهارراه سازمان،الکتریکی صالحی
آباده
مدیریت
, فلاح
تلفن
,07144336269
نشانی
خیابان سعدی . الکتریکی نور
اراک
مدیریت
, آل طاها
تلفن
,08632241455
نشانی
خیابان دوشهید. الکتریکی آل طاها
کرمان
مدیریت
,شیخ اکبری
تلفن
,03432430900
نشانی
کرمان-بلوار جهاد،20متری یاسین،نبش یاسین4،برق و صنعت کرمان
یزد
مدیریت
, دشتی
تلفن
,03536289367
نشانی
بلوار منتظرالقائم،ابتدای کوچه نصیری،کالای برق دشتی
شهرکرد
مدیریت
,هادی
تلفن
,03832279887
نشانی
پایین تر از چهار راه بازار. کوچه54. روبروی مجتمع بازار. ساختمان هادی.کالای برق هادی
قائمشهر
مدیریت
,غفوری
تلفن
,42236441
نشانی
چهارراه فرهنگ- میدان ساعت- خ مسعود دهقان - الکتریکی غفوری
نوشهر
مدیریت
, زانوسی
تلفن
,01152337519
نشانی
شهرک صنعتی بابا طاهر. روبروی صنعت 23. زانوس نور
سمنان
مدیریت
, اعوانی
تلفن
,02333455006
نشانی
میدان جمهوری.بلوار آزادی.فروشگاه برق پاسارگاد
شهرضا
مدیریت
, عسگری
تلفن
,03153504499
نشانی
خیابان انقلاب. فرعی 48. روبروی بانک صادرات
کرج
مدیریت
, سلیمانی
تلفن
,02632241233
نشانی
خیابان چالوس. مقابل باغ دریانی. جنب صندوق امام جعفر صادق. خیابان شیخ احمد کافی. مهتاب الکتریک
اهواز
مدیریت
,سیاف
تلفن
,06132234979
نشانی
خیابان غفاری. بین مسلم و سعدی. جنب مسجد جامع
رشت
مدیریت
,نظری
تلفن
,01333234122
نشانی
خیابان تختی. پاساژ تختی. برق سجاد
کرمانشاه
مدیریت
,امجدیان
تلفن
,08337226646
نشانی
میدان جوانشیر. پیشگامان برق
رفسنجان
مدیریت
,بشارت
تلفن
,03434242094
نشانی
خیابان دانشجو. پلاک 135
گرگان
مدیریت
,خرمی
تلفن
,01732253131
نشانی
میدان شهرداری.15متری مهرآیین.مقابل درب بازار امام.کالای برق نورسازان
شیراز
مدیریت
,جهانگیری
تلفن
,0713235664
نشانی
خیابان قاآنی شمالی.نبش کوچه8. برق سپند